REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI

„Mystery Product cadou la comenzi de peste 129 RON”

  1. ORGANIZATOR

I.1. Organizatorul Campaniei „Mystery Product cadou la comenzi de peste 129 RON”

este Mass Global Company S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 155, bloc 21C, ap. 88, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/4225/2005, Cod Unic de Inregistrare: RO17316939, reprezentata legal de domnul Constantin Dan Zotta, in calitate de Administrator.

  1. DURATA SI LOCATIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

II.1. Campania se desfasoara perioada 27.10.2022 (incepand cu orele 10:00 a.m.) – 31.10.22 (pana la ora 10:00 a.m.), pe website-ul www.biocart.eu;

II.2. Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu prevederile Regulamentului pentru punctele de fidelitate Biocart –  https://biocart.eu/iti-rasplatim-fidelitatea/ si cu prevederile Politicii de confidentialitate publicate pe site – https://biocart.eu/politica-de-confidentialitate/.

  1. DREPTUL DE PARTICIPARE

III.1. Are drept de participare orice persoana fizica si/sau juridica, cu domiciliul sau resedinta, respectiv sediul in Romania, care achizitioneaza produse participante la Campanie, in perioada mai sus mentionata, in limita stocului disponibil pe www.biocart.eu.

III.2. Prezenta campanie se aplica tuturor produselor din site, in limita stocului disponibil.

III.3. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a anula participarea oricarei persoane care nu respecta Regulamentul, care este suspectat de frauda, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

  1. PRODUSELE IMPLICATE IN CAMPANIE

IV.1 Toate produsele prevazute la pct. III.2 din prezentul Regulamentul intra in campania promotionala „Mystery Product cadou la comenzi de peste 129 RON”, sub condițiile specificate.

IV.2. Toate ofertele sunt valabile in limita stocului disponibil pe website-ul www.biocart.eu.

  1. MODUL DE DESFASURARE

V.1. Campania va fi semnalizata pe website-ul www.biocart.eu prin banner.

V.2. Pe factura emisa pentru comenzile de peste 129 lei, Mystery Product va avea valoarea scriptica de 0.01 lei (1 ban) din motive ce tin de inregistrarea produsului in contabilitate.

  1. CONDITII DE RETUR

VI.1. Returnarea produselor achizitionate se va realiza respectand conditiile de retur valabile in sectiunea INFO RETUR din site: https://biocart.eu/info-retur/.

VI.2. Nu se acorda contravaloarea in bani a produsului Mystery Product, iar acesta nu se schimba cu alt produs din magazinul nostru online www.biocart.eu

VII. LIMITAREA RASPUNDERII

VII.1. Responsabilitatea utilizarii campaniei revine exclusiv cumparatorului.

VII.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme cauzate de furnizorul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa participe la campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea la eveniment in perioada de desfasurare a acestuia.

VIII. INFORMAREA PARTICIPANTILOR

Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, putand fi consultat oricand pe site-ul www.biocart.eu.

  1. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

IX.1. Organizatorul este exonerat de raspundere in caz de forta majora sau de caz fortuit, potrivit prevederilor art. 1351 Cod Civil.

IX.2. Pentru scopul acestui regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

IX.3. Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau oricaror alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial pe www.biocart.eu.

  1. DISPOZITII FINALE

X.1. Prin achizitionarea unui produs participant la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

X.2. MASS GLOBAL COMPANY S.R.L. isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament prin act aditional ori de cate ori este necesar, cu publicarea actului aditional pe site-ul oficial al Organizatorului, respectiv www.biocart.eu.

X.3. Orice reclamatie legata de desfasurarea Campaniei va fi adresata in scris pe adresa de email comenzi@biocart.eu, in termen de 14 (paisprezece) zile lucratoare de la data finalizarii Campaniei ce face obiectul prezentului Regulament.

X.4. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie vor fi solutionate pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, de catre instantele judecatoresti competente.

MASS GLOBAL COMPANY S.R.L.

prin

administrator, Constantin Dan Zotta