REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI
‘‘Transport Gratuit – 29 Februarie’’

I. ORGANIZATOR 

I.1. Organizatorul Campaniei ‘‘Transport Gratuit – 29 Februarie’’’’ este Mass Global Company S.R.L.,  persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 155, bloc 21C, ap.  88, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/4225/2005,  Cod Unic de Inregistrare: RO17316939, reprezentata legal de domnul Constantin Dan Zotta, in calitate  de Administrator. 

II. DURATA SI LOCATIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

II.1. Campania se desfasoara in ziua de 29 februarie 2024 (incepand cu orele 00:00 a.m. pana la ora  23:59 a.m.), pe website-ul www.biocart.eu. 

II.2. Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu prevederile Regulamentului pentru punctele  de fidelitate Biocart – https://biocart.eu/iti-rasplatim-fidelitatea/ si cu prevederile Politicii de  confidentialitate publicate pe site – https://biocart.eu/politica-de-confidentialitate/. 

III. DREPTUL DE PARTICIPARE 

III.1. Are drept de participare orice persoana fizica si/sau juridica, cu domiciliul sau resedinta, respectiv  sediul in Romania, care achizitioneaza produse participante la Campanie, in perioada mai sus  mentionata, in limita stocului disponibil pe www.biocart.eu. 

III.2. Mecanism campanie: 

Livrare gratuita la orice comanda, aplicabila pentru toate produsele din site-ul www.biocart.eu, in  metoda de livrare: transport gratuit – livrare acasa! 

Campania nu este aplicabila livrarii la EayBox. 

III.3. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a anula participarea oricarei persoane  care nu respecta Regulamentul, care este suspectat de frauda, care actioneaza intr-un mod lipsit de  etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau  hartui orice persoana, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe. 

IV. PRODUSELE IMPLICATE IN CAMPANIE 

IV.1 Toate produsele de pe site-ul biocart.eu intra in campania promotionala ‘‘Transport Gratuit – 29  Februarie’’’ sub condițiile specificate. 

IV.2. Toate ofertele sunt valabile in limita stocului disponibil pe website-ul www.biocart.eu.

V. MODUL DE DESFASURARE

V.1. Campania va fi semnalizata pe website-ul www.biocart.eu prin banner. 

VI. CONDITII DE RETUR 

VI.1. Returnarea produselor achizitionate se va realiza respectand conditiile de retur valabile in  sectiunea INFO RETUR din site: https://biocart.eu/info-retur/. 

VI.2. Nu se acorda contravaloarea in bani a reducerii acordate. 

VI.3. In cazul in care clientul opteaza pentru inlocuirea produsului achizitionat in cadrul Campaniei, noul  produs care il inlocuieste nu va mai beneficia de oferta respectiva, cu exceptia situatiei in care el insusi  face obiectul unei Campanii sau oferte speciale. Pentru claritate, la momentul inlocuirii, pentru noul  produs se aplica pretul valabil la data inlocuirii. 

VII. LIMITAREA RASPUNDERII 

VII.1. Responsabilitatea utilizarii campaniei revine exclusiv cumparatorului. 

VII.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme  cauzate de furnizorul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa participe la  campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile  neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe  perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea la eveniment in perioada de desfasurare a  acestuia. 

VIII. INFORMAREA PARTICIPANTILOR 

Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, putand fi consultat oricand pe site-ul  www.biocart.eu. 

IX. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI 

IX.1. Organizatorul este exonerat de raspundere in caz de forta majora sau de caz fortuit, potrivit  prevederilor art. 1351 Cod Civil. 

IX.2. Pentru scopul acestui regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi  controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in  imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul regulament. In categoria acestor  evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade,  cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica  termenii Regulamentului. 

IX.3. Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor  cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau oricaror alte cauze  care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea,  integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, 

inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore,  fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial pe  www.biocart.eu. 

X. DISPOZITII FINALE 

X.1. Prin achizitionarea unui produs participant la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa  se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. 

X.2. MASS GLOBAL COMPANY S.R.L. isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament prin act  aditional ori de cate ori este necesar, cu publicarea actului aditional pe site-ul oficial al Organizatorului,  respectiv www.biocart.eu. 

X.3. Orice reclamatie legata de desfasurarea Campaniei va fi adresata in scris pe adresa de email  comenzi@biocart.eu, in termen de 14 (paisprezece) zile lucratoare de la data finalizarii Campaniei ce  face obiectul prezentului Regulament. 

X.4. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie vor fi solutionate pe cale  amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, de catre instantele judecatoresti competente. 

MASS GLOBAL COMPANY S.R.L. 

Prin 

administrator, Constantin Dan Zotta