You are currently viewing Regulament Concurs Radio Sport septembrie 2021

Regulament Concurs Radio Sport septembrie 2021

Organizatorul concursului este societatea GLOBAL MEDIA EXPERT SRL cu sediu in oras Voluntari, Bulevardul Dunarii, nr. 52 A, cam. 6, atajul 1, jud, Ilfov,  inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J23/2021/2021, avand CUI 16217287, reprezentata legal prin dl. Gherghe Robert-Cristian- Administrator

Impreuna cu

Partener MASS GLOBAL COMPANY SRL, cu sediul social în Bucuresti, strada Nicolae Titulescu, nr. 155, bl. 21, scara C, ap.88, etaj1, sector 1, cod postal 011137 înregistratǎ la Registrul Comerţului sub numǎrulJ40/4225/2005, având Codul Unic de Înregistrare RO17316939, cont RO60RZBR0000060020202473, deschis la RAIFFEISEN BANK, legal reprezentata de catre Constantin DAN ZOTTA, in calitate de Administrator

 Derularea Concursului se va face pe statia radio Sport TOTAL fm, in cadrul emisiunii „Fluier Final” si pe pagina pagina oficiala de Facebook (2) Sport Total FM | Facebook si a partenerului MASS GLOBAL COMPANY, link https://www.facebook.com/biocart.eu partener ce asigura premiile concurentilor in produse.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.

II. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 Concursul la care face referire prezentul regulament se va desfasura in perioada 09 septembrie – 28 octombrie 2021. Inscrierile in concurs se vor putea face incepand cu data de 09 septembrie 2021 prin intermediul paginii (2) Sport Total FM | Facebook (pentru detalii vezi Cap IV. Mecanismul de concurs).

 III. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS, DESCALIFICARE

 Participarea la concurs atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti. 

In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.

 Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:

 • ca este persoana fizica cu domiciliul stabil in Romania care a implinit 18 ani la data inceperii acestui concurs;
 • ca este fan al paginii de Facebook (2) Sport Total FM | Facebook si ca este de acord cu publicarea numelui pe pagina web dedicata concursului / pagina de Facebook, in cazul in care este desemnat ca fiind unul dintre castigatorii competitiei;
 • ca a citit si a inteles prezentul Regulament Oficial si ca este de acord in totalitate cu termenii si conditiile precizate de acesta;
 • ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere);
 • ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform Cod Civil);
 • ca in eventualitatea castigarii oricarui premiu, va participa la actiunile publicitare ale organizatorului (de promovare a acestui proiect in orice modalitate, ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii in sarcina organizatorului si numai cu consimtamantul prealabil al castigatorului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la imagine, voce, exprimat in scopul realizarii respectivelor materiale publicitare;
 • ca va face toate demersurile necesare pentru a obţine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel încât să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza;

Participarea la concursul vizat de prezentul regulament implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele si materialele postate in cadrul concursului sa poata fi facute publice. De asemenea, acestea vor putea si exploatate in orice scop comercial, inclusiv publicitar de catre organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara nici un fel de pretentii din partea participantilor si castigatorilor, si numai cu consimtamantul prealabil al acestor persoane exprimat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal exprimat in acest scop. Participantii si castigatorii renunta la a solicita organizatorului si/sau subcontractantilor sai vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea organizatorului pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor scrise si/sau audio-video si/sau fotografice continand imaginea, numele si sunetul (vocea) acestor persoane (participanti si castigatori), surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre organizator si/sau subcontractantii sai cu ocazia inscrierii, participarii la concurs si acordarii premiilor.

Pentru identificare si pentru ridicarea/intrarea in  posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta reprezentantilor organizatorului un document de identitate: carte de identitate, buletin de identitate, fara insa sa fie retinute copii dupa acesta.

Angajatii organizatorului, rudele si afinii acestora pana la gradul I inclusiv, precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu vor putea participa la acest concurs, in sensul ca nu li se vor putea acorda nici un fel premii.

 IV. MECANISMUL DE CONCURS 

Concursul se desfasoara in perioada 09 septembrie – 30 octombrie 2021, dupa cum urmeaza:

Pasul 1 – Participarea in concurs

Pentru participare, concurentii trebuie să asculte radioul in intervalele emisiunilor, in „FLUIER FINAL” difuzate pe radio SPORT Total Fm de luni pana vineri, intre orele respectiv 17-19:00 si sa acceseze pagina de Facebook (2) Sport Total FM | Facebook si site-ul Partenerului https://biocart.eu să citească Regulamentul de concurs, iar in situatia in care opteaza pentru participare la concurs, sa parcurga cumulativ in perioada de desfasurare a Concursului urmatoarele etape:

 1. Sa detina un cont personal de Facebook;
 2. Sa fie fan al paginii de Facebook (2) Sport Total FM | Facebook
 3. Pentru a intra în concurs, participanii trebuie sa asculte cu atentie indiciul dat de prezentatorii emisiunii referitor la campania „ JOIA SANATATII”, indiciu’ care reprezinta un ingredient secret al produselor propuse ca premii
 4. Va fi ales castigator, primul ascultator care suna in direct pe telefonul cu tarif normal 0752 22 10 58 si spune raspunsul corect, anuntat de catre prezentatorii emisiunilor, in maxim 3 minute de la anuntarea cuvantului indiciu.
 5. Anuntarea castigatorului este in aceeasi zi de participare.
 6. Castigatorul va primi un singur premiu pentru el sau familia lui, respectiv produse de ingrijire personala
 7. POTENTIALILOR PARTICIPANTI NU LE ESTE IMPUSA IN CONTRAPARTIDA NICIO CHELTUIALA DIRECTA SAU INDIRECTA, SUPLIMENTARA, IAR PARTICIPAREA LA CONCURS ESTE GRATUITA PENTRU TOTI CEI CARE ACCESEAZA SERVICIUL IN PERIOADA DE DERULARE A ACESTEIA SI INTRUNESC CONDITIILE DE INSCRIERE IN CONCURS.

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OUG NR. 77/2009, PRIVIND CONDITIILE DE AUTORIZARE, ORGANIZARE SI EXPLOATARE A JOCURILOR DE NOROC, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, NU SUNT CONSIDERATE JOCURI DE NOROC ŞI SUNT PERMISE FĂRĂ AUTORIZARE ACŢIUNILE ORGANIZATE DE DIFERIŢI OPERATORI ECONOMICI, ÎN CONDIŢIILE LEGII, ÎN SCOPUL STIMULĂRII VÂNZĂRILOR ŞI CARE NU PRESUPUN TAXĂ DE PARTICIPARE, RESPECTIV NICIUN FEL DE CHELTUIALĂ SUPLIMENTARĂ DIN PARTEA PARTICIPANŢILOR ŞI NICI MAJORAREA PREŢULUI PE CARE PRODUSUL L-A AVUT ANTERIOR DESFĂŞURĂRII ACŢIUNII PUBLICITARE.

Pasul 2 – Acordarea premiilor

 In concurs va fi desemnata castigatorul, fiind anuntat de ce tip de produse primeste, gama, etc.

In total va fi acordat 1 premiu identificat conform prezentului regulament: premii constand in produse cosmetice marca Bio Balance in valoare de pana la 247.80 RON si minim 55.95 RON.

Dupa desemnarea castigatorului, fiecare din acestia vor fi contactati pe Facebook/sms și li se vor solicita totodata urmatoarele date de contact: nume si prenume, adresa de e-mail si numar de telefon (valide).

In cazul in care un castigator nu poate fi validat pentru ca nu raspunde la mesaj in termenul de 48 de ore sau refuza sa accepte premiul, premiul/premiile se reporteaza unor noi castigatori participanti.

 Un participant nu poate castiga mai mult de un premiu si nu poate solicita contravaloarea lui in bani sau alte servicii. 

Nu se vor acorda premii in Concurs persoanelor care nu au implinit vârsta de 18 ani la data inceperii concursului.

Intrarea in posesia premiului se va face numai cu respectarea acestui regulament.

Intrarea in posesia premiului se va face pe baza unui proces verbal de predare primire, incheiat intre PARTENER si Castigator sau confirmarea AWB de curierat de expeditie a premiului catre adresa indicata de castigator.

Validarea castigatorului se va face in baza unui document de identitate, fara sa fie retinute copii de pe acesta.

Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului, dupa cum a fost specificat mai sus.

Premiile acordate in cadrul prezentei campanii vor fi utilizate doar pe teritoriul Romaniei. Orice revendicare venita de la oricare dintre castigatorii anuntati conform mecanismului de mai sus, dupa perioada indicata de organizator, este lipsita de efect.

 Regulamentul concursului, numele castigatorilor precum si câştigul acordat va fi facut public in mod gratuit si prin afisare pe site-ul de concurs și/sau pagina de facebook a organizatorului si a partenerului, respectiv (2) Sport Total FM | Facebook si site-ul Partenerului https://www.facebook.com/biocart.eu

In privinta premiilor, raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea acestora. Organizatorul nu va raspunde pentru nici un defect, disfunctionalitate sau alte neajunsuri ale premiilor. Orice sesizare vizand deficiente ale premiilor va fi indreptata impotriva vanzatorului, producatorului, distribuitorului, furnizorului de servicii sau importatorului, dupa caz.

V. PREMIILE CONCURSULUI.

 Premiile acordate in acest concurs constau in serumuri faciale naturale, produse in valoare de 247,80 RON, TVA inclus/premiu, cu valoare totala de 1982,40 RON, TVA inclus.

VI. TAXE SI IMPOZITE

Premiile cu o valoare bruta unitara mai mica de 600 de lei nu sunt impozabile.

Concursul se desfasoara in acord cu prevederile Codului Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina castigatorilor.

Organizatorul nu garantează calitatea, funcţionalitatea, lipsa defectelor de fabricatie şi alte aspecte legate de buna funcţionare a obiectelor castigate ca premiu. Pentru reclamaţii, câştigătorul se va adresa producătorului produsului, furnizorului sau importatorului. Organizatorul nu va fi responsabil de daunele aduse câştigătorului sau unor terţe persoane, ca urmare sau în legătură cu utilizarea premiului.

 VII. OBSERVATII

 Participantii la concursul care fac obiectul prezentului regulamentse obliga sa respecte prezentul regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs premiul castigat nu se va acorda.

 Organizatorul concursului isi rezerva dreptul de a interveni in orice fel, in orice moment in derularea concursului, urmand ca aceste modificari sa faca obiectul unui act aditional la regulament si sa fie publicate pe site-ul de concurs.

 Organizatorul nu este raspunzator pentru felul in care participantii completeaza datele personale (nume, prenume, cnp, telefon si adresa de e-mail) in comunicarile efectuate de catre acestia.

 Eventualele reclamatii legate de desfasurarea concursului si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa organizatorului, pana la sfarsitul concursului.

 Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.

 Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul organizatorului.

 NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 Identitatea Operatorului

Partenerul concursului „ JOIA SANATATII”, MASS GLOBAL COMPANY SRL denumită in continuare „Societatea” și/sau „Operatorul” și/sau „Noi”, în calitate de Operator de date cu caracter personal, vă aducem la cunostinta prezenta Notă de informare pentru a vă explica modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter  personal in cadrul concursului mai sus mentionat.

 Categorii de Date cu caracter personal prelucrate

Colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal pe care dumneavoastră („persoana vizata” de prelucrare), ni le comunicati la inscrierea si participarea in concurs.

Datele pe care le prelucrăm sunt: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, varsta,  date aferente contului de Facebook si a datelor de identificare primite de pe acel cont si alte informatii transmise pentru si in legatura cu participarea in concurs, conform mecanismului de desfasurare a concursului descris prin Regulament.

 În cazul în care veti furniza date cu caracter personal cu privire la o altă persoană, atunci veti avea obligația de a va asigura că aveti dreptul să divulgati Operatorului aceste date cu caracter personal și că, fără a mai lua alte măsuri, Operatorul va putea colecta, folosi și divulga acele date cu caracter personal, așa cum se descrie în prezenta. În special, trebuie să va asigurati că respectiva persoană fizică are cunoștință de toate aspectele tratate în prezenta, inclusiv identitatea Operatorului, modul în care poate fi contactat, scopurile în care datele sunt colectate, practicile Operatorului de divulgare a datelor cu caracter personal (inclusiv divulgarea către destinatari diverși), dreptul persoanei fizice de a obține acces la datele cu caracter personal și de a depune plângeri cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal, și consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal (cum ar fi imposibilitatea realizării Contractului).

Scopurile în care sunt prelucrate Datele personale și temeiul juridic al prelucrării

Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate si procesate in scopul înscrierii si participarii dumneavoastră în concursul „JOIA SANATATII” din punct de vedere juridic, implică temeiul încheierii si executarii unui contract între participant și organizator, precum si temeiul interesului legitim al Operatorului de a verifica varsta persoanelor participante la concurs, fiind admise doar persoanele majore, condițiile contractuale fiind cele mentionate in Regulament. Datele descrise mai sus sunt prelucrate in scopul desfasurarii concursului si a acordarii premiului intr-un mod corect si transparent. De asemenea, datele dvs. personale sunt prelucrate de Operator si in contextul indeplinirii obligatiilor legale in vigoare si care ii sunt aplicabile, in special dispozitiile legale fiscale privind plata impozitului pentru venitul din premii.

In eventualitatea castigarii oricarui premiu si numai cu consimtamantul expres exprimat in acest sens, datele dvs. personale (imagine, voce), vor putea fi prelucrate in cadrul actiunilor publicitare/de promovare ale Organizatorului.

 Totodata, datele dvs. de contact vor fi utilizate de Organizator si pentru comunicarea cu dumneavoastră prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent în legătură cu activitatea noastră, prin transmiterea de newsletter, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, produsele și tehnologiile Societății sau ale oricărei alte societăți din MASS GLOBAL COMPANY, precum și despre evenimente și proiecte ale Societății sau ale oricărei alte societăți din cadrul GLOBAL MEDIA EXPERT sau pentru sondaje în rândul clienților, campanii de marketing, analiză de piață, tombole, concursuri sau alte activități ori evenimente promoționale. Pentru aceste scopuri, ne bazăm pe temeiul consimțământului dumneavoastră.

 De asemenea, vă vom oferi posibilitatea de a nu mai participa în orice moment, în cazurile în care nu doriți să mai primiți comunicari de marketing. Puteți astfel alege să vă retrageți consimțământul privind materialele de marketing/ newsletter în orice moment prin simpla accesare a linkului de ‘dezabonare’ de la subsolul fiecărui newsletter sau invitație la evenimente. De asemenea, în vederea retragerii consimțământului dumneavoastră pentru orice prelucrare asupra căreia ați consimțit în prealabil, puteți să ne transmiteți un mesaj pe pagina de fb oficiala a emisiunii „intre Prieteni cu Dana Istrate” sau să ne comunicați o scrisoare la adresa sediului social al Societatii.Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia.

 Destinatarii datelor

Datele dumneavoastră sunt colectate prin intermediul SMS la numarul de telefon cu tarif normal 0752 22 10 58 anuntat in concurs și pot fi dupa caz, dezvăluite către persoanele noastre împuternicite, în principal sponsori, prestatori de servicii sau colaboratori ai Societății, în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile premise prin prezenta, în numele nostru și doar în conformitate cu instrucțiunile noastre, către alte societăți din grupul Publivol Creativ; către instanțe de judecată, autorități de aplicare a legii, autorități de reglementare sau avocați sau alte persoane, dacă se dovedește necesar în mod just în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție sau a unui drept natural, sau în scopul unui proces de soluționare a diferendelor. Societatea va păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și se va asigura că persoanele împuternicite folosesc măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare, în conformitate cu legea aplicabilă, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate in alte state.

 Durata stocării

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât sunt necesare în mod rezonabil în scopurile permise prin prezenta, potrivit dispozitiilor legale in materie de arhivare sau până la momentul când vă retrageți consimțământul (pentru prelucrarile bazate pe consimtamant ). Ca regulă generală, în cazurile în care vă retrageți consimțământul, Societatea nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastră și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea de către Societate a unui drept al dumneavoastră sau al altei persoane în justiție, până la finalul perioadei de retenție relevante sau până la soluționarea respectivelor acțiuni în instanță, in afara de cazul in care avem o alta obligatie legala de implica arhivarea datelor.

 Drepturile persoanei vizate

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de acces și dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem; dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte; dreptul la ștergerea datelordreptul la restricționarea utilizării de către Societate a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați inexactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate); dreptul la portabilitate, care vă permite să primiți datele personale referitoare la dumneavoastră pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat sau să transmiteți aceste date altui operator; dreptul de a obiecta, care vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege. Societatea va asigura exercițiul tuturor drepturilor dumneavoastră și de aceea, dacă doriți să procedați în sensul celor de mai sus, vă rugăm să ne transmiteți o notificare scrisă la adresa sediului social al Societatii. Este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor. Societatea va lua în considerare orice solicitări sau plângeri primite din partea dumneavoastră și vă vom transmite un răspuns imediat ce va fi posibil, însă nu mai târziu de 1 (una) lună de la primirea cererii. De asemenea, aveți dreptul de a adresa o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București.

 Securitatea datelor. Va asiguram ca datele dvs. se prelucrează cu respectarea legii, in condiții de securitate si confidențialitate. Am adoptat masurile necesare, atât intern, cat si in ce privește colaboratorii, pentru a asigura respectarea acestui principiu. Solicitam partenerilor noștri îndeplinirea acelorași condiții de Securitate si confidențialitate, in ce privește datele personale.